ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแบบมาตรฐานของพาร์ทิชั่น
bulletพาร์ทิชั่น ฉากกั้น H.100Cm.
bulletพาร์ทิชั่น ฉากกั้น H.120Cm.
bulletพาร์ติชั่น ฉากกั้น H.135Cm.
bulletพาร์ติชั่น ฉากกั้น H.150 ซม.
bulletพาร์ทิชั่น ฉากกั้น H.160Cm.
bulletพาร์ทิชั่น ฉากกั้น H.180Cm.
bulletพาติชั่น ฉากกั้น สูง 200 ซม.
bulletพาร์ทิชั่น TWO TONE
dot
dot
bulletสีผ้าพาร์ทิชั่น 16 สี Pro!!
bulletสีผ้าพาร์ทิชั่น 40 สี
bulletตัวอย่างสีเมลามีน
bulletตัวอย่างสีเก้าอี้สำนักงาน
dot
dot
bulletโต๊ะทำงาน โต๊ะคอม สีเชอรี่/ดำ
bulletโต๊ะทำงาน โต๊ะคอม สีขาว
bulletโต๊ะทำงานขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
dot
dot
bulletโต๊ะประชุม
bulletโต๊ะพับเอนกประสงค์/โต๊ะสัมมนา/โต๊ะประชุม
bulletเก้าอี้สำนักงาน
dot
dot
bulletผลงานที่ผ่านมา 1
bulletผลงานที่ผ่านมา 2
bulletผลงานที่ผ่านมา 3
bulletผลงานที่ผ่านมา 4
bulletผลงานที่ผ่านมา 5
dot
dot
bulletเคาน์เตอร์พนักงานต้อนรับ
dot
dot
bulletชุดโต๊ะทำงาน คอลเซนเตอร์
bulletWORK STATION
bulletเฟอร์นิเจอร์สั่งทำ 1
bulletเฟอร์นิเจอร์สั่งทำ 2
bulletเฟอร์นิเจอร์สั่งทำ 3
dot
dot
bulletพาร์ทิชั่น/ฉากกั้น มีประตู 1
bulletพาร์ทิชั่น/ฉากกั้น มีประตู 2
bulletพาร์ติชั่น/ฉากกั้น มีประตู 3
dot
dot
bulletพาร์ทิชั่น ห้องน้ำ
dot
dot
bulletพาร์ติชั่น ให้เช่า 1
bulletพาร์ทิชั่น ฉากกั้นให้เช่า
dot
dot
bulletแผนที่
bulletสั่งซื้อ
bulletคำนวณขนาดพาติชั่น ฉากกั้น
bulletข้อดีของฉากกั้นห้อง พาทิชั่น
dot
dot
bulletคลิปแนะนำวิธีการประกอบพาร์ทิชั่น พาทิชั่น ฉากกั้นสำนักงาน
bulletขอใบเสนอราคา พร้อมอุปกรณ์
dot
dot
ขอใบเสนอราคา พร้อมอุปกรณ์

ง่ายจริงๆ ง่ายกว่าที่คิด!! กับการสั่งซื้อพาร์ทิชั่น

พียงท่านส่งผังการจัดวางมาให้  ไม่ต้อง 3D ไม่ต้อง Sketch up หรือโปรแรมออกแบบใดๆ
จากภาพเป็นตัวอย่างที่ลูกค้าส่งมาขอใบเสนอราคา    ระบุความสูงที่ต้องการ กับแนวที่จะวางพาร์ทิชั่น
ส่วนสีผ้าเลือกภายหลังได้ค่ะ

 

ตัวอย่างที่ลูกค้าส่งมาขอใบเสนอราคาพาทิชั่นค่ะ   

ง่ายกว่าที่คิด 
ตัวอย่างที่ลูกค้าส่งมาขอใบเสนอราคาพาร์ทิชั่น
ภาพแบบ Free hand

                  

ตัวอย่างที่ลูกค้าส่งมาขอใบเสนอราคา พาติชั่น
ภาพนี้ Free hand แบบมือโปร

    

 

ส่งเมล์ มาเป็นข้อความแบบนี้ก็ได้ค่ะ

 

ตัวอย่างที่ลูกค้าส่งมาขอใบเสนอราคา
ชุดทำงาน คอลเซนเตอร์

  

ตัวอย่างที่ลูกค้าส่งมาขอใบเสนอราคา พาติชั่น

   


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา ขนาด และปรับรูปแบบสินค้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งใหทราบล่วงหน้า ทั้งนี้รวมถึงกรณีผิดพลาดจากการทำเวปไซท์